Prod­uktet Dette er produktet

Slik brukes den

Produktet i detalj

Lenshelper er en patentert kontaktlinseapplikator i det medisinsk silikon-baserte materialet wacker, ett materiale som blant annet benyttes til implantater i kroppen. Wacker er valgt for å sikre optimal biokompatibilitet. DKV’s Lenshelper vil tilnærmet eliminere problemer med infeksjoner på øyet som følge av uhygienisk på- og avtaking av kontaktlinser. Dette ved at de gjør håndteringen av kontaktlinsene steril selv under de mest krevende forhold. I tillegg hjelper Lenshelper de som finner ubehag ved å bruke fingrene når de skal sette inn og ta ut linsene sine. Produktet består av 3 deler som beskrives under

01. Beholder

Beholderen er på størrelse med en leppestift. Den vanntette beholderen fylles med ny linsevæske før bruk og ristes. Derved steriliseres produktet mellom hver gang applikatoren brukes. Beholderen er laget av ett Foodgrade materiale som holder beholderen steril.

02. Linsehenter

Linsehenterens funksjon er å ta opp kontaktlinsen fra linsevæsken og linsekoppen. Den er designet for å kunne plukke opp kontaktlinsen fra sin beholder og legge den på applikatoren uten å berøre linsen, applikatoren eller pinne-hodet med fingrene.

03. Applikator

Med denne applikatoren kan du sette inn alle typer linser og ta ut alle typer dagslinser uten å bruke fingrene. Applikatoren fanger kontaktlinsen i et sikkert grep før den settes inn/tas ut uten at fingrene er i kontakt med linsen eller øyet. Den sikrer at man kan håndtere linsene på en måte som ikke skader øyet eller tilfører bakterier. Applikatoren og linsehenteren

  • holdes til enhver tid sterile ved at de er integrert i beholderen
  • sikrer enkel prosess for å få tak i linsen og sette denne inn på øyet på en måte som ikke skader øyet eller tilfører bakterier
  • har en overflatebehandling som garanterer lang levetid
  • har et optimalt design i forhold til alle aktuelle linsetyper og størrelser
produktbilde 1
produktbilde 2
produktbilde 3
produktbilde 4
produktbilde 5
produktbilde 6
produktbilde 7