Lens­helper Steril håndtering av kontaktlinser

Slik brukes den!

Lenshelper består av 3 deler;

01. Linsehenteren

Linsehenterens funksjon er å ta opp kontaktlinsen fra linsevæsken og linsekoppen. Den er designet for å kunne plukke opp kontaktlinsen fra sin beholder og legge den på applikatoren uten å berøre linsen, applikatoren eller pinne-hodet med fingrene.

02. Applikatoren

Med denne applikatoren kan du sette inn alle typer linser og ta ut alle typer dagslinser uten å bruke fingrene. Applikatoren fanger kontaktlinsen i et sikkert grep før den settes inn/tas ut uten at fingrene er i kontakt med linsen eller øyet. Den sikrer at man kan håndtere linsene på en måte som ikke skader øyet eller tilfører bakterier.

03. Beholderen

Beholderen er på størrelse med en leppestift. Den vanntette beholderen fylles med ny linsevæske før bruk og ristes. Derved steriliseres produktet mellom hver gang applikatoren brukes. Beholderen er laget av ett Foodgrade materiale som holder beholderen steril.

Photo 1 Photo 2 Photo 3

Utfordring

Det finnes per i dag ingen kommersielt tilgjengelig løsning som sikrer at en kontaktlinse er 100% steril når den settes på øyet. Dette medfører i flere tilfeller at øyet blir skadet eller får tilført bakterier når kontaktlinsen blir satt inn eller tatt ut. Undersøkelser viser at 300 millioner kontaktlinsebrukere har over 90% sjanse for å få en infeksjon på øyet (Wolters Kluwer Health, 2020).

Løsning

DKV’s Lenshelper vil tilnærmet eliminere problemer med infeksjoner på øyet som følge av uhygienisk håndtering av kontaktlinser. Dette ved at Lenshelperen gjør håndteringen av kontaktlinsene steril selv under de mest krevende forhold. I tillegg hjelper produktet de som finner ubehag ved å bruke fingrene når de skal sette inn og ta ut linsene sine.

Produkt

Lenshelper er en patentert kontaktlinseapplikator. Med denne applikatoren kan du sette inn alle typer linser og ta ut alle typer dagslinser uten å ta på linsene. Den sikrer at man kan håndtere linsene på en måte som ikke skader øyet eller tilfører bakterier. Den leveres i en beholder som kan fylles med linsevæske og sikrer at applikatoren holder seg steril mellom hver gang den brukes.